Styrelseuppdrag

För att ett företag skall utvecklas positivt på sikt med god lönsamhet, krävs att man formulerar långsiktiga mål och hur man skall ta sig dit. Positiv utveckling kommer oftast inte bara av sig själv. Emellertid, för att formulera dessa mål och att utforma en strategi för hur målen skall förverkligas, krävs ett forum där sådana saker diskuteras. Ett sådant forum är styrelsen.

 

Det finns tydliga samband mellan företag som har en gynnsam utveckling och aktivt styrelsearbete ofta med externa styrelsemedlemmar. Många företagare försakar styrelsearbetet och blir då oftast fast i de operativa frågorna. Risken är då stor att bolaget inte lever ut sin potential.

 

En del företag som har ett styrelsearbete har dock ibland rekryterat fel personer till styrelsen. Att sitta i en styrelse skall man inte göra för att ens fåfänga skall bli tillfredställd. Nej, det är viktigt med styrelsemedlemmar som verkligen brinner för sin uppgift. Det innebär att man måste sätta sig in i företaget och den miljö man verkar i, att man kommer påläst till styrelsemöten, att man kan ställa upp som bollplank även mellan styrelsemötena och att man självklart har en djup och bred erfarenhet av affärsmannaskap. Inte minst viktigt är också att man besitter ett mycket gott omdöme. Ett duktigt styrelseproffs skall också ha ett betydande eget nätverk.

 

Jag vågar nog påstå att jag har dessa egenskaper. Det kan jag styrka med dokumenterade framgångar i de bolag jag verkat i. Jag har arbetat i ett flertal branscher, bl.a. mekanisk verkstadsindustri, hotell och restaurang, IT, detaljistkedja, investmentverksamhet och även begravningsbranschen. Alltså en ganska bred spännvidd. Det har aldrig gjort min till någon branschexpert, men den expertisen finns ju inom bolaget. Jag har aldrig påstått att just jag sitter inne med de rätta svaren, emellertid är jag duktig på att ställa de rätta frågorna. Som styrelseordförande verkar jag alltid för att det skall vara en öppen och kamratlig anda i styrelserummet. Det är då dynamiken kommer och resultaten oftast med den.

 

Många styrelser har för dålig kontroll på riskhanteringen. Jag har under ett antal år arbetat med ett verktyg som heter RealBiz®. Med denna metod identifieras och kvantifieras dom strategiska hot som skulle kunna vara ett hinder för den positiva utvecklingen. Detta tankesätt bär jag ständigt med mig.

 

Skriv gärna in Dina kontaktuppgifter till höger så kontaktar jag Dig för ett helt förutsättningslöst kostnadsfritt möte. Du kan alltid lita på att detta samtal och eventuellt fortsatt samarbete behandlas konfidentiellt.

Styrelseuppdrag


Skriv gärna in Dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar jag Dig för ett helt förutsättningslöst kostnadsfritt möte. Du kan alltid lita på att detta samtal och eventuellt fortsatt samarbete behandlas konfidentiellt.

Namn

E-post*

Mobil

Meddelande