Rekrytering, organisationsutveckling och outplacement

Varför lyckas en affärsidé i vissa fall medan den i andra fall totalt fallerar? Jo, den avgörande skillnaden är människorna som är involverade. Mitt stora intresse för människor gör att jag till en stor del av min tid engageras i frågor kring rekrytering, organisationsutveckling samt outplacement.

Karriärplanering för chefer och specialisterOutplacement är ett effektivt program för karriärplanering för främst chefer och specialister. Inte sällan väljer dessa personer att starta eller förvärva en egen verksamhet. Även i dessa uppdrag kommer alltså min kompetens i affärsutvecklingsfrågor väl till pass.

I dessa frågor arbetar jag som underkonsult till MPS Sverige AB, en av Sveriges ledande aktörer inom dessa områden.