Litet historik:

Min ingång till detta område är litet speciell och jag berättar gärna historien bakom detta. På 90-talet arbetade jag alltså som administrativ direktör för Norden för ett amerikanskt bolag, Perkin-Elmer, som hade en amerikansk chef här i Norden. När vi behövde göra oss av med vissa nyckelpersoner, vände sig min chef till mig och sade: ”Vi är ett företag som har en humanistisk grundsyn. Har våra medarbetare arbetat för oss så många år, men behöver lämna oss av olika orsaker, då skall dessa personer bli väl omhändertagna. Jag vill att Du skall gå ut på marknaden och undersöka vilka aktörer som finns inom outplacement”.

 

För mig var då begreppet ”outplacement” ett nytt begrepp, men det var väl etablerat i USA. Det visade sig också att det fanns ett antal aktörer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mitt val föll på ett företag som heter Eskadern Företagsutveckling AB. Så fick det bli och så inleddes mitt samarbete med Eskadern. Nu är vi i mitten av 90-talet.

 

Mot slutet av 90-talet skedde många omstruktureringar inom Perkin-Elmer, bl.a. så såldes halva bolaget och resterande del centraliserades till Holland. Detta ledde till att min och min chefs funktion utraderades. I väldigt gott samförstånd med Eoropaledningen, vill jag poängtera, enades vi om ett paket för min del där inte minst ett outplacementprogram för mig själv skulle ingå. Självfallet ville jag då bli omhändertagen av Eskadern.

 

Detta genomfördes. Efter en anställning på Rastahusen Vägrestauranger beslöt jag att starta mitt egna bolag, Evolutive AB. I samband med detta erbjöds jag av Eskadern att bli outplacement konsult, och på den vägen är det. Sedan hösten 2015 har Evolutive AB övertagit outplacement verksamheten av Eskadern och behåller gentemot tidigare kunder exakt samma villkor.

 

Processen:

Processen innebär en trestegsraket:
Fas I innebär en genomgripande analys av personen i fråga i akt och mening att s.a.s. vaska fram USP:arna, vad gör mig unik och anställningsbar, i vilka miljöer fungerar jag bra, i vilka miljöer fungerar jag mindre bra.
Fas II innebär hur man på bästa sätt marknadsför sig, både genom annonserad rekrytering men inte minst genom sitt nätverk.
Fas III innebär helt enkelt att adepten får utnyttja sina kunskaper och själv marknadsföra sig och leta efter potentiella anställningar. Här finns dock alltid jag i bakgrunden som stöd för utvärdering av möjligheter, peppning, synpunkter på kompensationspaket etc.

Jag påstår inte att denna process är helt unik – däremot vill jag påstå att min kombination av att kunna detta hantverk tillsammans med min förankring i industrin med allt vad det innebär av förståelse för krav och förståelse av olika miljöer, gör mitt utbud unikt.

Karriärstöd


Skriv gärna in Dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar jag Dig för ett helt förutsättningslöst kostnadsfritt möte. Du kan alltid lita på att detta samtal och eventuellt fortsatt samarbete behandlas konfidentiellt.

Namn

E-post*

Mobil

Meddelande