Bli framgångsrik med affärsutveckling

Evolutive AB är det bolag som jag, Bo P. Löfgren, arbetar utifrån. Efter femton års erfarenhet från ledande befattningar inom varierande internationell industri, startade jag detta bolag 1998.

Affärsidén är att tillfredställa företags behov av att utveckla sig affärsmässigt.Detta gör jag genom att vara en mycket framstående konsult inom mina kompetensområden och att maximera kundnytta, dvs. bidraga till utveckling, evolution, av företag genom aktivt samarbete i etablerade nätverk.

Min kompetens utnyttjas främst inom följande fyra affärssområden:

1. Affärsutveckling, Affärsplaner, Kapitalanskaffning
2. Strategiska analyser
3. Styrelseuppdrag, Coachning
4. Rekrytering, Organisationsutveckling, Outplacement

 

Tidigare uppdrag

Några av de uppdrag som jag haft:

  • Projektansvar för turn-around på ett antal verkstadsföretag på upp till 300 miljoners omsättning.
  • Konsult åt större affärsbank i kreditärenden.
  • Snabbanalys av internationell koncern med omsättning på 550 miljoner med tillhörande aktionsplan.
  • Tillsammans med en annan person ansvarig för affärsplanen för ett holländskt Internetprojekt.
  • Ett antal affärsplaner företrädelsevis för tillväxtbolag.
  • Ett antal RealBiz-analyser (se Strategiska analyser).
  • Ett stort antal outplacement-ärenden (seOutplacement).
  • Löpande personalchefsärenden för koncern med omsättning på 400 miljoner.
  • Upphandling av ny IT-struktur för samma koncern.
  • T.f. ekonomichef i uppstarten av ett tradingbolag med omsättning på 500 miljoner.

Vid förfrågan kan självfallet referenser lämnas.
Läs min CV

Affärsutveckling Affärsplaner Kapitalanskaffning

Om ett företag behöver en finansiering behöver man en affärsplan som presentationsmaterial för eventuella kreditgivare eller riskkapitalister.
Med lång erfarenhet av att hantera banker och andra kapitalförsörjare kan jag vara till stor nytta. Läs mer

Strategiska analyser

Framtiden är svår att förutsäga. Allt fler företag har givit upp tanken att skapa långsiktiga planer. I stället är det flexibilitet och handlingsfrihet som kommit i fokus. Att kunna identifiera strategiska hot är avgörande för att utvecklas positivt. Evolutive AB är licensierade användare av metoden RealBiz som använts av bl.a. ABB, Cementa, Sandvik, Telia och Volvo. Läs mer

Styrelseuppdrag

Jag är sedan 1994 aktiv medlem i Styrelse- Akademien, och är även medlem i det till Chalmers Tekniska Högskola knuta CONNECT Väst:s Styrelsenätverk. För närvarande är jag styrelseordförande i två bolag men söker gärna fler uppdrag. Läs mer

Coachning

I vissa fall känns det väl stort att engagera en utomstående i ett styrelseuppdrag. Då kan en lämplig lösning vara att finna ett engagemang i form av ”coachning”. Denna modell är ofta fokuserad på att ge en verkställande direktör personligt stöd i hans eller hennes dagliga arbete. Läs mer

Rekrytering, organisationsutveckling och outplacement

Varför lyckas en affärsidé i vissa fall medan den i andra fall totalt fallerar? Jo, den avgörande skillnaden är människorna som är involverade. Mitt stora intresse för människor gör att jag till en stor del av min tid engageras i frågor kring rekrytering, organisationsutveckling samt outplacement.

Outplacement är ett effektivt program för karriärplanering för främst chefer och specialister.Läs mer

Kostnadsfri Konsultation


Skriv gärna in Dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar jag Dig för ett helt förutsättningslöst kostnadsfritt möte. Du kan alltid lita på att detta samtal och eventuellt fortsatt samarbete behandlas konfidentiellt.

Namn

E-post*

Mobil

Meddelande