Om Evolutive

Jag heter alltså Bo P. Löfgren och jag är i grunden civilekonom. Jag läste vidare på doktorandutbildningen, dock aldrig med ambitionen att doktorera. På Handelshögskolan i Göteborg fick jag lära mig mycket om hur man styr stora bolag och detta har varit ofantlig värdefull kunskap för mig. Efter skolan hamnade jag på ICA i Göteborg, internrevisionsavdelningen. Här hade jag den stora förmånen att bli handledd av en person som kom att bli min mentor, Gösta Lindqvist. Han lärde mig allt man inte fick lära sig på Handelshögskolan; bokslutsplanering, momsavstämningar, intern kontroll, Mekanförbundets kontoplan m.m. Detta tror jag har blivit något av mitt kännemärke – jag är ganska bra teoretiskt påläst men jag kan definitivt ta ned detta på en praktisk nivå.

  

Efter mina fyra år på ICA var det dags att pröva vingarna internationellt. Då hamnade jag i Alkmaar, Holland, som Corporate Internal Auditor Europé för mitt första amerikanska börsnoterade bolag. Detta följdes av ytterligare ett amerikanskt börsbolag, Perkin-Elmer, där jag under tolv år var administrativ direktör för dess Nordiska verksamhet, med säte i Göteborg. När halva bolaget såldes upplöstes det Nordiska paraplyet och jag och min chef, Territorial Manager Nordic, fick lämna våra anställningar.

Efter ett kort mellanspel på Rastahusen Vägrestauranger startade jag 1998 mitt bolag Evolutive AB. Här fick jag en verkligt god start, dels genom att jag som konsult kunde fortsätta att strukturrationalisera Rasta, men inte minst genom att jag genom en av de större Nordiska affärsbankerna fick ett uppdrag att göra en turn-around på en tillverkningsindustri i Småland. Detta kom att bli starten på det som har kommit att bli en mångfald av uppdrag – uppdraget att som företagsdoktor hjälpa till att vända olönsamma företag till lönsamma sådana. Detta har också lett till att jag lärt mig en hel del av obeståndsrätt och inte minst cementerat mitt strategiska tänk. Jag kan nämna att jag sedan sju år är upphandlad konsult för BRG:s avdelning Företagsakuten, som har till uppgift att stödja företag i vår region som har hamnat i svårigheter.

Mitt strategiska tänk har jag också fått utlopp för som styrelseordförande. Detta kom tidigt att bli en av de viktigaste hörnpelarna i Evolutive:s utveckling. Här har jag haft förmånen att arbeta med många företag i varierande branscher, allt ifrån hotell och restaurang, IT, mekanisk verkstadsindustri till begravningsbranschen. Allt dessa bolag har haft gemensamt är en stor vilja att växa.

Med åren har jag blivit alltmer av en generalist men har aldrig velat släppa kontakten med min grundkompetens – jag är ekonom. Jag har haft ett antal uppdrag som CFO/Ekonomichef att hyra. Det jag menar är mina framgångsfaktorer här är att jag har en förmåga att snabbt greppa situationen och se detta från ett helikopterperspektiv. Detta krävs för att man skall kunna göra rätt prioriteringar. Andra viktiga framgångsfaktorer är att man kan skapa lugn och framtidstro. Jag menar att jag har dessa egenskaper.

Det skall också sägas att jag under årens lopp haft åtskilliga specialuppdrag. Jag har exempelvis skrivit ett otal affärsplaner som ofta legat till grund för finansieringsärenden. Jag har arbetat mycket med due diligence och även hanterat bolagsformalia. Jag är vidare en flitigt anlitad deltagare hos CONNECT:s språngbrädor där nystartade företag behöver professionell feed-back.

Jag har sedan mitten av 80-talet vurmat för H/R frågor och har ofta i mina roller haft funktionen som personalchef. Detta bygger på ett genuint intresse för människor. Inte minst har min långa internationella karriär lett mig till slutsatsen att det ofta är människan som avgör. Vi har samma produkter, konkurrenssituationen kanske inte är identisk men ändå ganska lika; vad är det då som avgör att vi lyckas olika bra på olika marknader? Jo – människan.

Jag drivs av en passion att varje ”hen” skall vara på rätt plats. Det kan synas övermäktigt, men jag kan ju i varje fall försöka göra min del. Det gör jag sedan snart tjugo år genom att arbeta med karriärstöd eller outplacement som det också kallas.

Om företaget


Skriv gärna in Dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar jag Dig för ett helt förutsättningslöst kostnadsfritt möte. Du kan alltid lita på att detta samtal och eventuellt fortsatt samarbete behandlas konfidentiellt.

Namn

E-post*

Mobil

Meddelande