Styrelseuppdrag och coachning

Inom området styrelsefrågor kan nämnas att jag sedan 1994 är aktiv medlem inom Styrelse- Akademien. Jag har bl.a. varit medlem i valberedningen samt sekreterare i Produkt- utvecklingskommittén. Jag har även varit med att starta upp Strategikommittén.

Jag har genomgått StyrelseAkademiens kurs ”God styrelsesed”.

Vidare är jag medlem i det till Chalmers Tekniska Högskola knuta CONNECT Väst:s Styrelsenätverk.

Aktuella styrelseuppdrag
För närvarande är jag styrelseordförande i två bolag, Företagsbostäder Sverige AB, Göteborg och Style Wear Sweden AB, Göteborg, men söker gärna fler uppdrag.

Tidigarestyrelseuppdrag
Tidigare har jag bl.a. varit ordförande i EJVO Mekaniska Verkstad AB, Värnamo samt ledamot och styrelseordförande av en del amerikanska koncernenheter. Därtill har jag under långa perioder varit adjungerad och föredragande i styrelsearbetet i de bolag jag har varit engagerad i som förändringskonsult.

Coachning
I vissa fall känns det väl stort att engagera en utomstående i ett styrelseuppdrag. Då kan en lämplig lösning vara att finna ett engagemang i form av ”coachning”. Denna modell är ofta fokuserad på att ge en verkställande direktör personligt stöd i hans eller hennes dagliga arbete.

Jag arbetar som coach åt några verkställande direktörer för företrädelsevis nystartade verksamheter med inriktning på stark expansion men även för ledare av etablerade verksamheter.