CFO/Ekonomichef att hyra.

Jag är i grunden civilekonom med inriktning redovisning och finansiering. De första åren i min karriär arbetade jag som internrevisor, först på ICA Eol AB och senare hos ett amerikanskt multinationellt företag med placering i Alkmaar, Holland. Dessa år danade mig verkligen och jag kan säga att jag här lärde mig hur en ekonomiavdelning fungerar. Då menar jag rent praktiskt, inte bara ur ett akademiskt perspektiv som man fick lära sig på Handelshögskolan.

 

Denna kunskap har jag burit med mig genom åren och detta har varit oerhört viktigt för hur jag har kunnat genomföra mina uppdrag som företagsdoktor. Här gäller det att kunna närma sig en ekonomiavdelning och kunna genomlysa även det som eventuellt inte är bokfört. Faktum är att denna spetskunskap har varit viktig även i styrelsesammanhang. Här har jag ofta varit bollplank åt ekonomiavdelningen och ibland varit projektledare för producerandet av årsredovisningar.

 

Vi lever i en allt mer turbulent miljö. Folk stannar ofta inte lika länge hos sin arbetsgivare vilket leder till att det uppstår vakanser. Ofta arbetar man under hård stress vilket inte sällan resulterar i utmattningsdepressioner. Det uppstår då allt oftare luckor i bemanningen, inte minst inom ekonomiavdelningen. Att köra vidare ett företag utan att man har besatt tjänsten som CFO eller ekonomichef, kan få förödande konsekvenser. I dessa lägen kan det vara ovärderligt att hyra in en temporär resurs.

 

Jag har haft ett antal sådana uppdrag, antingen på heltid eller deltid. Ett sådant exempel är ett internationellt industriföretag med två miljader i omsättning. Där jag satt som CFO eller ekonomidirektör och medlem i koncernledningen under 1½ år. Ett annat exempel är ett amerikanskt dotterbolag i Sverige med omsättning på 150 miljoner. Där hade man inte hunnit rekrytera en ny CFO efter det att den tidigare slutat. Jag har även under tre år varit inhyrd CFO för ett privat investmentbolag. Ett annat exempel är att jag var inhyrd ekonomichef under uppstarten av ett tradingbolag. Här höll jag i införskaffandet av IT- system, skötte redovisningen och skötte även rekryteringen av en permanent ekonomichef.

 

Jag var även under knappt ett år inhyrd VD för ett svenskt dotterbolag i Polen. Uppdraget var att under ordnade former lägga ned verksamheten.

Skriv gärna in Dina kontaktuppgifter till höger så kontaktar jag Dig för ett helt förutsättningslöst kostnadsfritt möte. Du kan alltid lita på att detta samtal och eventuellt fortsatt samarbete behandlas konfidentiellt.

CFO/Ekonomichef


Skriv gärna in Dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar jag Dig för ett helt förutsättningslöst kostnadsfritt möte. Du kan alltid lita på att detta samtal och eventuellt fortsatt samarbete behandlas konfidentiellt.

Namn

E-post*

Mobil

Meddelande