Strategiska analyser

Identifiera strategiska hot som kan komma
att begränsa handlingsfriheten

Att framtiden är svår att förutsäga i en alltmer föränderlig värld håller nog alla med om. Allt fler företag har därför givit upp tanken att skapa långsiktiga planer som man till varje pris skall hålla fast vid. I stället är det ord som flexibilitet och handlingsfrihet som kommit i fokus. Att kunna identifiera strategiska hot som kan komma att begränsa denna handlingsfrihet är därför avgörande för företagets förmåga att utvecklas positivt.

Unik metod för värdering av strategiska hot
Evolutive AB är licensierade användare av en unik produkt för identifiering och värdering av strategiska hot. Metoden heter RealBiz och har hittills använts på över ett tusen verksamheter. Bland våra referenser återfinns koncerner som ABB, Cementa, Sandvik, Telia och Volvo.

Rapport om verksamhetens styrkor och hot
Processen, där man exempelvis samlar ledningsgruppen eller styrelsen, genomförs under en dag med därtill några timmars förberedelsearbete. Efter några dagar kan vi presentera en rapport som redogör för verksamhetens affärsposition, dvs. dess strategiska styrkor samt potentiella hot.

Gemensam syn på bransch och verksamhet
Förutom att denna rapport kan lägga grunden för en affärsplan och viktig handlingsplan för bl.a. risk management, är själva processen mycket intressant och skapar en värdefull gemensam syn på verksamheten och dess bransch.

Stöd för att definiera affärsidé och marknad
Metoden ger alltså en helt unik möjlighet att snabbt göra en nulägesanalys med identifiering av strategiska möjligheter och hot. Processen ger även ett mycket bra stöd för att definiera affärsidé och de kriterier som marknaden bedömer ens tjänster och produkter på.