Utveckling – Evolution – vad kan det betyda för Ditt företag?

Jag heter Bo P. Löfgren och jag brinner för att utveckla företag och människor. Företag utvecklar jag genom aktivt styrelsearbete och som CFO/ekonomichef att hyra. Människor hjälper jag att utvecklas genom karriärstöd, antingen inom den befintliga organisationen eller att granska externa möjligheter.

Jag har en lång och bred industriell bakgrund, främst hos amerikanska börsbolag, men arbetar sedan snart 18 år genom mitt egna bolag, Evolutive AB. Jag har inga anställda, men har ett stort och etablerat nätverk som jag flitigt utnyttjar.

  

Styrelsearbete
Som person är jag långsiktig i mitt tänk och mycket marknadsorienterad, strukturerad och har lätt att få människor med mig. Som styrelseordförande har jag arbetat med många olika branscher men är naturligtvis ingen branschexpert. Den expertisen finns ju i bolagen själva.

Jag säger aldrig att jag sitter inne med de rätta svaren, men jag är duktig på att ställa de rätta frågorna. Strategiskt arbete är en stor utmaning och jag tror att styrelsearbetet blir som mest effektivt om man kan ha högt i tak och att arbetet kan vara lustfyllt. Så har jag arbetat i mina styrelser och detta har lett till dokumenterade stora framgångar. Läs mer under flik Styrelsearbete.

  

CFO/Ekonomichef att hyra.
I grunden är jag civilekonom och denna spetskompetens har jag burit med mig under årens lopp. Min spetskompetens inom ekonomi marknadsför jag som CFO/ekonomichef att hyra.
Situationerna kan vara otaliga där ett företag behöver en tillfällig lösning eller en löpande resurs på deltid. Ett sådant exempel är ett internationellt industriföretag med två miljader i omsättning. Där jag satt som CFO eller ekonomidirektör och medlem i koncernledningen under 1½ år. Ett annat exempel är ett amerikanskt dotterbolag i Sverige med omsättning på 150 miljoner. Där hade man inte hunnit rekrytera en ny CFO efter det att den tidigare slutat.

Förutom ett antal liknande uppdrag har jag haft specialprojekt med anknytning till ekonomistyrning, bl.a. kan nämnas att jag byggt en modell för likviditetsplanering för en verksamhet med sjutton enheter, implementering av ekonomisystem etc. Se mer under flik CFO/Ekonomichef att hyra.

  

Karriärstöd.
Ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Individer och organisationer utvecklas i olika riktningar utan att det betyder att det är den enes eller den andres fel. När dessa situationer uppstår är det viktigt att verksamheten sänder ett viktigt budskap till resten av organisationen – vi tar ansvar för våra anställda även i en situation där vi av olika skäl måste skiljas åt. Detta är en värdegrund som nog alla anställda känner är seriös och hedervärd och som i sin tur hjälper företaget att bygga en stark position på en marknad där det blir allt viktigare att attrahera rätt kompetens. Jag har under snart tjugo år arbetat med dessa frågor och kan med fog säga att jag hjälpt människor att finna en ännu mer framgångsrik karriär. Se mer under flik Karriärstöd.

Gå gärna in på de olika menyerna och läs mer om vad jag kan erbjuda just Ditt företag. Fyll i kontaktformuläret så återkommer jag för ett kostnadsfritt förutsättningslöst möte om hur jag kan hjälpa Dig att förverkliga Dina visioner och mål.

Kostnadsfritt samtal


Skriv gärna in Dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar jag Dig för ett helt förutsättningslöst kostnadsfritt möte. Du kan alltid lita på att detta samtal och eventuellt fortsatt samarbete behandlas konfidentiellt.

Namn

E-post*

Mobil

Meddelande